O mně

Jmenuji se Magdalena Štroblová. Žiji a pracuji v Havlíčkově Brodě. Terapeutické práci se věnuji 6 let, moje práce mě velmi baví a naplňuje. V pomoci druhým lidem vidím velký smysl, a pokaždé, když vidím, že se mým klientům daří lépe v jejich životě, žasnu, a cítím pokoru před terapeutickým procesem a jeho mocí. Terapii vnímám jako setkání dvou lidí, mezi kterými se díky důvěře a bezpečí mohou odehrát důležité prožitky, uvědomění a poznání, díky kterým je potom možné jít životem lehčeji.


Více o mé kvalifikaci, vzdělání a pracovních zkušenostech naleznete níže.

Vzdělání, supervize


Psychoterapeutické vzdělání

Jsem absolventkou komplexního 5-letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Výcvik splňuje kritéria Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody. Dále má akreditaci České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a České asociace pro psychoterapii (ČAP). 


VŠ vzdělání

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, katedra Psychologie, obor Psychoterapeutická studia - studium ukončeno složením státní závěrečné zkoušky a získáním titulu Mgr.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Sociální práce - studium ukončeno složením státní závěrečné zkoušky a získáním titulu Mgr. 


Supervize, členství v odborných organizacích

Svoji terapeutickou práci pravidelně superviduji (MUDr. Elena Křivková).

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. 
Zaměstnání, stáže a kurzy

Soukromá psychoterapeutická praxe - únor 2022 až současnost

FOKUS Vysočina - pracovní pozice psychoterapeut (2018 - 2023)

Psychiatrická nemocnice Jihlava - pracovní pozice psychoterapeut (2010)


Centrum krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice - stáž v rozsahu 390 hodin

Doléčovací centrum Sananim - stáž v rozsahu 120 hodin

Psychiatrická nemocnice Bohnice, pavilon léčby závislostí u žen - stáž v rozsahu 120 hodin

Psychiatrická nemocnice Bohnice, pavilon Centrální terapie - stáž v rozsahu 96 hodin

Psychoterapeutické centrum Gaudia - stáž v rozsahu 40 hodin

měsíční stáž v Krizovém centru pro děti Brno - Hapalova

měsíční odborná stáž ve Velké Británii ve městě Leeds - East Leeds Family Resource Centre

roční dobrovolnická práce v projektu Pět P v organizaci Ratolest Brno 


Absolvované kurzy

Kurz Krizová intervence - 20 h, akreditace MPSV

Kurz Psychiatrické minimum - 20 h, akreditace MPSV

Kurz Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení - REHAB - 50 h, akreditace MPSV

Kurz Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci - 50 h, akreditace MPSV

Kurz Open Dialogue - 16 h, akreditace MPSV + navazující kurzy v rozsahu 50 h

Kurz Sebepoškozování a sebevražda jako téma rozhovoru s klientem - 8 h, akreditace MPSV

Kurz Úvodní trénink dovedností potřebných pro provádění mediace - 32 h, NVF

Kurz Kontrakt a individuální plánování - 20 h, akreditace MPSV

Kurz Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb - 8 h, akreditace MPSV


Základní kurz podporovaného zaměstnávání - 26 h, akreditace MPSV