Ceník

Ceny za terapeutické služby a podmínky spolupráce

Terapeutické setkání (50 minut)


1000,- Kč

Therapy Session in English (50 minutes)


1300,- Kč

Individuální sebezkušenost pro frekventanty výcviku (50 minut)


1300,- Kč


PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Platba za setkání probíhá na konci každého setkání.

Zrušení či přesunutí termínu je možné 24 hodin předem, v opačném případě bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny.

Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb a nemám žádné závazky vůči třetím stranám (pojišťovnám, lékařům, zaměstnavatelům apod.), můžu vám proto garantovat naprostou důvěrnost všech informací vyjma situací stanovených zákonem (oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin).

Podnikatel a osoba odpovědná za činnost provozovny:

Mgr. et Mgr. Magdalena Štroblová

IČ: 14323371

Provozní doba na základě objednání